Administratie

Een goed gevoerde administratie is onmisbaar voor de ondernemer die op het juiste ogenblik de juiste beslissing wil nemen. De financiële administratie moet overzichtelijk en zeker up-to-date zijn. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om de administratie te gebruiken als betrouwbaar instrument bij het nemen van beleidsbeslissingen.

Kemner & Partner is als geen ander thuis op dit gebied. Zij kunnen de boekhouding perfect voor u verzorgen, zodat uw kasboek, bankboek, uw debiteuren- en crediteurenboeken alsook uw loonadministratie nauwkeurig worden bijgehouden. Immers, als ondernemer moet u uit de administratie razendsnel de stand van zaken kunnen aflezen. De administratie kan een belangrijk element zijn voor het “sturen” van uw bedrijf.

Gissen is missen, Meten is weten

Wij adviseren onze cliënten omtrent de aanpak om te komen tot de meest doelmatige administratie. Elke onderneming is feitelijk uniek. Dit betekent dat uw adviseur maatwerk moet leveren, zodat u als ondernemer een zo optimaal mogelijke administratieve verwerking heeft binnen uw bedrijf. Wij leveren hoogwaardige kwaliteit, die sterk geënt is op doelmatigheid.

Het kan zo zijn, dat uw bedrijf met een stuk automatisering bij de administratieve verwerking van gegevens gediend is. Ook op dit terrein kunnen wij u de helpende hand bieden. Een geautomatiseerde boekhouding hoeft niet per definitie kostenbesparend te zijn. Een goede ondernemer wil steeds sneller de financiële stand van zaken weten. Met een geautomatiseerde administratie is het mogelijk om snel de nodige managementinformatie boven tafel te krijgen.

De wirwar in het segment automatisering is groot. Wij zoeken samen met u naar de meest optimale oplossing. Wij kunnen lopende het boekjaar tussentijds overzichten samenstellen van de winst- en verliesrekening, zodat u een goed beeld heeft van de kosten en baten. En, wij zijn de aangewezen persoon om de jaarstukken en balansrapporten voor u samen te stellen.