Belastingen

Iedereen wordt geacht belasting te betalen.

Bij mensen in loondienst wordt de belasting direct ingehouden volgens de loonbelasting. Zelfstandig ondernemers betalen ook belasting. Deels op basis van voorschotten, deels achteraf. De verplichting om belasting te betalen, wil zeggen, dat u als ondernemer er voor moet waken om niet te veel te betalen. Wanneer u medewerkers in dienst heeft, is het belangrijk dat de loonadministratie goed bijgehouden wordt. Het is zelfs een wettelijke plicht. Natuurlijk wilt u als ondernemer ook niet te veel aan de fiscus betalen. Ook hierbij kunnen wij u helpen, omdat wij subjectief, naast de ondernemer staan. Wij maken ons sterk als uw fiscale vertrouwensman. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van de verschillende aangiften naar de fiscus toe. Wij bieden de helpende hand bij het aangeven van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en de BTW. En, mochten er problemen ontstaan tussen uw bedrijf en de belastingdienst, dan zullen wij in overleg met u een verzoek-, bezwaar- en/of beroepschrift samenstellen. Natuurlijk kan de ondernemer ook een beroep doen op ons bij belastingcontroles.
Immers, Kemner & Partner b.v. is uw betrouwbare rechterhand.

Financiële planning

Te allen tijde moet je als ondernemer weten wanneer je bepaalde rekeningen moet betalen. Debiteuren en crediteuren moeten beheersbaar blijven. Met name in een periode, waarin het wat slechter gaat met uw onderneming, is een goede liquiditeitsplanning noodzakelijk. Althans, als ondernemer heeft u zo’n planning direct nodig. Ook in goede tijden is een financiële planning absoluut geen overbodige luxe. Het kan ondernemers behoeden voor financiële dwangsituaties, die vaak leiden tot extra kosten. Die kosten kunt u juist in een periode, waarin veelal kostenbesparing aan de orde is, niet hebben. Vraag ons daarom tijdig om advies. Als uw adviseur kunnen wij ook veel voor u betekenen in uw contacten met de bank.