Belangrijke eigenschappen van de ondernemer

Een kwestie van risico nemen.

Wat is ondernemen? De meest gebruikte omschrijving van ondernemen is: werkzaam zijn voor eigen rekening en risico. Ondernemen is niet een kwestie van lef hebben. Aan goed ondernemerschap worden hoge eisen gesteld.

Een ondernemer moet commerciële aanleg hebben, moet goed kunnen organiseren, moet hard kunnen en willen werken en moet risico’s durven nemen. Daarbij komt ook nog eens vaak een stuk vakmanschap om de hoek kijken om in een bepaalde markt te kunnen opereren. Iemand in loondienst heeft meestal een functie op een beperkt gebied.

Een goed ondernemer moet echter van alle markten thuis zijn en hij draagt voor alle onderdelen de eindverantwoordelijkheid. Het is dan ook zeer terecht voor uzelf de vraag te stellen:

beschik ik over deze capaciteiten?

Het kan nuttig zijn hierover te praten met mensen van wie u een eerlijk en objectief antwoord mag verwachten. Bijvoorbeeld uw adviseur wij kunnen u helpen met het maken van een analyse inzake uw opleiding, achtergrond en ervaring. De belangrijkste vraag is: Waarom wilt u voor uzelf beginnen?

Er zijn zoveel vragen die vooraf gesteld kunnen worden. Bijvoorbeeld: wil ik groei nastreven, of is zelfstandig werken op een bepaald niveau voldoende? Wil ik mij bewust specialiseren op een bepaald product of binnen een bepaalde markt? Zoek ik het in kwaliteit, of juist in lage prijzen? Wij kunnen u helpen met de formulering van de bedrijfsdoelstelling en kunnen u een vingerwijzing geven hoe u deze doelstelling kunt bereiken. Wij kunnen er niet voor zorgen dat u de doelstellingen haalt. Daar is uw eigen inzet, uw kennis en ervaring voor nodig.