Financiele zaken

De hoogte van de belastingtarieven in Nederland zijn van doorslaggevende betekenis voor het nemen van een aantal beslissingen. Bedrijven bedenken, in samenwerking met deskundigen, telkens weer nieuwe constructies om de belastingdruk binnen de onderneming acceptabel te houden.

Vooral ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf kunnen een beroep doen op allerlei subsidiemogelijkheden, die alleszins de moeite waard zijn. De regelingen zijn echter zo gecompliceerd, dat het voor een beginnend ondernemer ondoenlijk is aan allerlei administratieve voorschriften te voldoen om optimaal gebruik te maken van deze subsidies. Daarom is het goed om een adviseur in te schakelen. Hij is de “Abraham” die weet waar de “mosterd” gehaald wordt.

Voor alle duidelijkheid is het goed te weten, dat er in ons land speciale subsidies bestaan voor het starten van een bedrijf. De subsidies hebben meestal direct betrekking op het product of op de diensten die geleverd worden. Overleg met uw adviseur. Immers, als startend bedrijf kun je alle hulp goed gebruiken.

Belastingen

Het belastingstelsel is erg gecompliceerd. Er zijn dikke wetboeken volgeschreven. Het aantal requesten bij de Hoge Raad op het gebied van belastingrecht is bijna niet meer te tellen en voor de gewone sterveling is een bezoek aan het belastingkantoor veelal een martelgang.

Voor bedrijven wordt de hoogte van de belastingheffingen bepaald door de omzetten en de winst. En, om de omzetten en de winst zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen, is een goede administratie onontbeerlijk. Wij hebben verstand van administratie. Niet alleen in het bijhouden van een boekhouding, maar ook in het opzetten daarvan.
Als ondernemer heb je te maken met inkomstenbelasting, omzetbelasting en soms ook met vennootschapsbelasting.

De inkomstenbelasting is van toepassing op de ondernemer die een eenmanszaak drijft en op de firmant binnen een VOF of een CV. Dit betekent onder meer, dat het progressieve tarief van toepassing is. Kortom: hoe hoger de winst, hoe hoger het belastingpercentage. Voor de omzetbelasting (BTW) wordt ieder die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent, als ondernemer aangemerkt. Over de omzet van levering van goederen en/of diensten is men omzetbelasting verschuldigd. Men kan de BTW van inkoop en kosten weer verrekenen. Een goed florerend bedrijf zal uiteindelijk altijd omzetbelasting moeten betalen. Wanneer er gekozen wordt voor een niet natuurlijke rechtspersoon, zoals de BV, moet men over de winsten vennootschapsbelasting betalen. De ondernemer heeft veelal een inkomen uit de BV. Vaak is dit inkomen salaris. Over dat laatste moet natuurlijk ook belasting betaald worden. Voor startende ondernemers zijn er allerlei faciliteiten op fiscaal gebied. Overleg met uw adviseur hierover. Wij zijn er voor om u niet te veel belasting te laten betalen!