De kosten van het opzetten van uw bedrijf

Er zijn in principe twee financieringsmogelijkheden om een bedrijf te starten, namelijk: eigen geld of geleend geld. Men spreekt ook wel van eigen en vreemd vermogen. Enkele belangrijke vormen van vreemd vermogen zijn: onderhandse leningen, hypothecaire leningen, leasing, huurkoop, bankkrediet en leverancierskrediet. De meeste startende ondernemers zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van een stuk vreemd vermogen in de ruimste zin. Het binnenhalen van vreemd vermogen brengt kosten met zich mee. Op een lening moet rente betaald worden en een leverancierskrediet betekent vaak, dat je nauwelijks aanspraak kunt maken op kortingen bij inkoop. Voor een startende ondernemer is het zaak om zeer uitgekiend om te gaan met vreemd vermogen binnen zijn bedrijf. Voordat men begint moet er buiten een degelijk ondernemingsplan ook een goede begroting zijn. Begroten betekent: een goed financieel inzicht. Uw adviseur is in deze uw betrouwbare rechterhand. Kredietverstrekkers geven geen geld op “mooie blauwe ogen”.

Men wil zekerheden. Zekerheden kunnen geboden worden door een goed ondernemingsplan en door onderpand. Een bank of andere financiële instelling wil het risico zo klein mogelijk houden. Vaak moet over kredieten stevig onderhandeld worden. Het is dan wijs om uw adviseur hierbij in te schakelen. In het verloop van het ondernemerstraject speelt administratie een belangrijke rol bij het verkrijgen van bedrijfskredieten. De kredietwaardigheid van een onderneming wordt voor een deel bepaald door de resultaten en die staan vermeld in jaarcijfers. U ziet, dat kennis van het opzetten en voeren van een administratie, kennis over financieel beheer en kennis over fiscaliteiteen onontbeerlijk zijn voor een succesvolle onderneming. Iedereen begrijpt, dat ondernemers dit soort specialismen niet zelf hebben. Ze kiezen voor een adviseur op deze terreinen. Een ondernemer die voor Kemner & Partner kiest, kiest voor kwaliteit tegen een redelijk tarief.

Een bedrijf moet floreren

Ervaren ondernemers weten maar al te goed, dat een goede administratief / fiscaal adviseur het bedrijf op vele fronten kan bijstaan. Goede adviezen, die ook nog eens opgevolgd worden, bepalen vaak het verschil tussen floreren en maar nét het hoofd boven water houden. Wij zijn de betrouwbare rechterhand van de ondernemer. Wij kunnen op vele terreinen de ondernemer vakkundig bijstaan. Dat gebeurt niet vanuit de pretentie, dat adviseurs altijd en overal pasklare oplossingen uit de mouw kunnen schudden. Máár in voorkomende gevallen kunnen wij een beroep doen op specialisten uit verschillende disciplines. Deze gespecialiseerde vakmensen, waarmee wij veelvuldig samenwerken, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van problemen. Samen met ons werken deze specialisten mee aan het floreren van uw onderneming. Wat zijn nu de terreinen waarop u als ondernemer een beroep kunt doen?

Wij bieden u een rijke schakering van diensten aan, onder meer:

  • boekhoudkundige werkzaamheden
  • salarisadministratie
  • fiscaal advies en tax-planning
  • financiële planning
  • bedrijfseconomisch advies
  • organisatorisch advies
  • juridische eerste hulp
  • contacten met de overheid
  • doorverwijzen naar deskundigen.