regelgeving

We leven in een ingewikkelde samenleving.

Er worden van overheidswege talrijke regels opgelegd. Wanneer u als ondernemer zich volledig zou moeten verdiepen in de regelgeving waarmee u zelf te maken heeft, zou u geen tijd meer hebben om uw eigen bedrijf te runnen. U kunt bijna niets anders meer dan deskundigheid in huis halen.

Kemner & Partner kan uw vertrouwenspersoon zijn waar u op kunt rekenen. Wij kunnen bijvoorbeeld voor u uitzoeken of u personeelskosten middels subsidies kunt laten dalen. Hij kan u helpen als het gaat om bodemverontreiniging. Dit wil niet zeggen, dat wij een duizendpoot zijn, die van alle onderwerpen van wanten weet. Dat is niet zo. Máár wij zijn wel in staat om u naar specialisten door te verwijzen, vaak zijn het specialisten die een band hebben met ons bedrijf.

Wij willen voor u niet alleen een “cijfer-eter” zijn. Wij kunnen en willen op grond van onze ervaringen een betrouwbare gesprekspartner zijn voor de menselijke kanten van de zaak zoals het personeel. Ook kunt u met uw ons reëel praten over stimulering van de verkoop en samen met deze adviseur kunt u nagaan hoe u omgaat met uw kosten en wat er kan worden aangepast.

Wij zijn zelf ook ondernemers en gebruiken hun eigen ervaringen en hun vakkennis ten dienste van uw bedrijf.

Juridische eerste hulp

Zoals in het vorige hoofdstuk al vermeld stond, is het een hele klus om niet te verdwalen in het doolhof van regeltjes en wetten. Het spreekt voor zich, dat ondernemers geen juridische experts zijn. Wij zijn ook geen juridische experts, maar kunnen wel uitkomst bieden bij eenvoudige juridische problemen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een contract. Bij huur, verhuur, koop of leasing kunnen wij u van advies dienen. Maar, ook bij het oprichten van een besloten vennootschap, of het overdragen of liquideren van uw bedrijf is uw adviseur een goede gesprekspartner. Bij grote juridische problemen kunnen wij u doorverwijzen naar een specialist.

U kunt ons vergelijken met uw huisarts.

Hij weet het nodige. Hij kent u. Hij neemt geen risico’s. Als het écht nodig is, dan verwijst hij door naar een specialist.