Vestigen van uw onderneming

Voor een verantwoorde keuze van de vestigingsplaats is -vooral voor consumentgebonden sectoren- een goede kennis van uw toekomstige markt van het allergrootste belang. Een goede bereikbaarheid bevordert een doelmatige bedrijfsvoering.

Dat geldt zowel voor cliënten, eventuele medewerkers als voor de aan- en afvoer van producten, machines, afval, enzovoort. Vooral in de detailhandel en de Horeca is het belangrijk, dat het vestigingspunt in de “loop” ligt. Wees attent op eventuele problemen in de vorm van afgesloten straten, zeer drukke wegen en het ontbreken van parkeergelegenheid. Het is verstandig om samen met uw adviseur gemeentelijke bestemmingsplannen en bijvoorbeeld het verkeerscirculatieplan te analyseren.

Huisvesting

In veel plaatsen in ons land kunnen “starters” onderdak vinden in bedrijvencentra, ook wel bedrijfsverzamelgebouwen genoemd. Naast bedrijfsruimte bieden deze centra ook een aantal gemeenschappelijke voorzieningen waarvan de ondernemer gebruik kan maken. Voor het verkrijgen van bedrijfsruimte kunt u als ondernemer kiezen uit vier mogelijkheden:

  • Zelf nieuw bouwen.
  • Een pand kopen.
  • Een pand huren.
  • Een pand leasen.

De mogelijkheden worden bepaald door uw eigen financiële ruimte en door wat de markt te bieden heeft. Er spelen ook andere factoren een rol. Huren bijvoorbeeld, maakt het soms gemakkelijker weer te verhuizen. Het is belangrijk, dat er een degelijk huurcontract gemaakt wordt, dat volledig overeenkomt met de bepalingen in de wet. Een niet deugdelijk huurcontract kan een grote bron van ellende worden of kan een financiële aderlating betekenen. Overleg eerst met uw adviseur.

Wordt er gekocht, dan moet u goed opletten of het om een écht bedrijfspand gaat. Neem in het koopcontract de bepaling op, dat de koop alleen doorgaat als alle vereiste vergunningen daadwerkelijk afkomen. Bij aankoop van grond wegen milieu-aspecten zwaar. Bouwen op vervuilde grond is bijna onmogelijk en bodemsanering kan een bijzonder kostbare zaak worden.

Vestigingseisen

In veel branches is een vestigingsvergunning noodzakelijk. De wirwar rondom vergunningen is groot. Het is een traject waar u als ondernemer doorheen moet. Dat geldt niet alleen bij het starten van een nieuwe onderneming. Bedenk, dat ook bij overname van een bedrijf bepaalde vergunningen of ontheffingen persoons- of pandgebonden zijn.