voorschriften

Er zijn bijzondere regels die in de wet zijn vastgelegd voor alle bedrijven. Het betreft onder meer de volgende zaken:

  • Handelsnaam.
  • Inschrijving in het handelsregister.
  • Administratie.

De handelsnaamwet geeft voorschriften met betrekking tot de naam van de onderneming. Deze voorschriften zijn bedoeld om plagiaat te voorkomen.

Iedere nieuwe vestiging (ook een filiaal) moet binnen een week na vestiging worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Op dit laatste zijn enkele uitzonderingen van toepassing.

Uw adviseur zal u direct wijzen op het feit, dat iedereen die een bedrijf uitoefent verplicht is een administratie te voeren op zodanige wijze, dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen blijken. Het voeren van een goede administratie is niet alleen belangrijk om zelf een goed inzicht te hebben betreffende de positie van de onderneming. Het is een wettelijke verplichting!