Winst en inkomen

Een bedrijf start met als oogpunt winst te maken. Zeker wanneer u een inkomen wilt halen uit uw onderneming, zal er geld verdiend moeten worden. Over het begrip winst heerst nogal wat begripsverwarring. Winst is niet alleen het verschil tussen inkoop en verkoop. De kosten, die onvermijdelijk gemaakt moeten worden, kunnen de winst sterk beïnvloeden. En, ook de fiscus is een kostenpost waar altijd rekening mee gehouden moet worden. Als zelfstandig ondernemer moet u ook kosten maken voor verzekering. De adviseur, waar u eigenlijk niet buiten kunt, moet betaald worden. En, er moeten reserves opgebouwd worden voor het doen van noodzakelijke investeringen. Als het verschil tussen inkoop en verkoop op het eerste gezicht een aardige marge geeft, kan er toch verlies gemaakt worden. De kosten van het ondernemen kunnen, zeker in het begin, wel eens hoger zijn.

Als u de winstpercentages kent en u kent uw kosten, dan kunt u vrij eenvoudig uitrekenen hoeveel omzet u moet halen, wilt u bijvoorbeeld quitte spelen. Veel startende ondernemers verkijken zich op hun bankrekening. Zij verwarren omzet nog wel eens met inkomen. Dat laatste kan opbreken. U verzuimt op zo’n moment rekening te houden met de kosten. Met name de belastingdienst wordt door startende ondernemers wel eens vergeten. Natuurlijk moet het inkomen van ondernemers in een redelijke verhouding staan tot de inspanningen. Als u dag en nacht moet werken om aan een inkomen te komen beneden bijstandsniveau, dan klopt er iets niet. De winstmarge kan te klein zijn. De omzetten te laag of de kosten van het ondernemen zijn veel te hoog. Wij kunnen juist in het voortraject al berekeningen maken. Wij kunnen u ook helpen met het opstellen van het ondernemersplan. Wie voor de start de zaken goed op een rijtje heeft, loopt minder kans op onaangename verrassingen na de start.